top of page

Usluge

 • Savetodavne usluge

 • Izlazak na teren

 • Projektovanje kamina

 • Projektovanje enterijera

 • 3D modeli

 • Prodaja ložišta, gorionika, ventilacionih maskica i dekorativnih elemenata

 • Prepravke postojećih kamina

 • Izrada dekorativne obloge oko kamina (portali, mermer, granit, ciglice, veštački kamen, peščar)

 • Zidanje otvorenih kamina

 • Ugradnja lakomontažnih dimnjaka

 • Šamotiranje 

 • Ugradnja (otvoreno ložište, metalno ložište, vrata sa staklom, gotova ložišta)

 • Izrada bio kamina po meri

 • Izrada pribora i dekorativnih elemenata od čelika

bottom of page