Usluge

 • Savetodavne usluge

 • Izlazak na teren

 • Projektovanje kamina

 • Projektovanje enterijera

 • 3D modeli

 • Prodaja ložišta, gorionika, ventilacionih maskica i dekorativnih elemenata

 • Prepravke postojećih kamina

 • Izrada dekorativne obloge oko kamina (portali, mermer, granit, ciglice, veštački kamen, peščar)

 • Zidanje otvorenih kamina

 • Ugradnja lakomontažnih dimnjaka

 • Šamotiranje 

 • Ugradnja (otvoreno ložište, metalno ložište, vrata sa staklom, gotova ložišta)

 • Izrada bio kamina po meri

 • Izrada pribora i dekorativnih elemenata od čelika

Izložbeno-prodajni salon

Stevana Filipovića 2v

Železnik, Beograd

Srbija

Magacin

Ive Andrića 6

Padina 26215

Srbija

Telefon

office: 063-2100-44

direktor: 063-8251-610

arhitekta: 063-8650-775

© 2018 by PAVEL kamini

Sva prava zadržana.