UGRADNJA

Kao što smo u uvodnoj stranici rekli, nikada nismo napravili dva identična kamina i zato nismo u mogućnosti da damo cenovnik kao što to rade proizvođači serija.

 

Okvirno, cene kamina izrađenih kompletno sa našim materijalom kreću se od 1.200,00 € pa na više, zavisno od vrste ložišta koje se ugrađuje, materijala kojim se radi ukrasna obloga kamina, količine i vrste obrade (npr. mermera), transporta itd.

 

Možemo reći da je najveći broj kamina koji su prikazani na sajtu koštao između 1.500,00 i 2.500,00 €. Tek poneki i to oni sa trostranim ložištem koštali su nešto preko 3.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti.

Prihvatamo i sistem “uradili smo funkcionalni deo kamina, ostalo nastavite sami”, npr. šamotni funkcionalni deo kamina ugrađen, priključen na dimnjak i testiran košta od 750,00€ do 1.100,00€, zavisno od veličine. Za sve ostalo potreban je dogovor.

 

Napominjemo da kamine radimo do molerskih radova, osim ako se drugačije ne dogovorimo.

 

Da bi imali neku bližu predstavu, daćemo neke primere kamina koje smo izradili, sa cenama.

Napomena: cena je validna za Beograd i okolinu, za dalje lokacije se uračunavaju troškovi transporta i eventualni smeštaj radnika.

PRIMERI

PRIMER 1
2.400 

LOŽIŠTE: C19 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: mermer prilepski beli

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno

PRIMER 3
2.300 

LOŽIŠTE: WIKTOR/PF (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: mermer makedonski travertin i polirani granit absoluto black

VENT. MASKICE: donja rešetkasta bočno, gornja ravna frontalno

PRIMER 5
2.600 

LOŽIŠTE: PIPER/P/BS (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: travertin pločice

SANDUK ZA DRVA: čelični lim plastificiran, sa okvirom 4cm, h=160cm

VENT. MASKICE: ugaone

PRIMER 7
1.900 

LOŽIŠTE: PIPER/P/BS (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: proširena klupica, crema marfil

VENT. MASKICE: ugaone

PRIMER 9
1.500 - 1.600 

LOŽIŠTE: C20 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: siporeks obrađen lekom, fasadne ciglice, drvena greda

VENT. MASKICE: donji uvod skriven, gornji rešetkaste maskice frontalno

PRIMER 11
4.200 

LOŽIŠTE: metalno otvoreno

OBLOGA: portal od mermera kavala, paspartu liveno gvožđe, rad akademskog vajara

VENT. MASKICE: donja iz stepenišnog prostora iza, gornje ravne, bočno

PRIMER 13
3.400 

LOŽIŠTE: 825 ESC (FERLUX, Španija)

OBLOGA: siporeks obrađen lekom, polirani granit absoluto black, gipsani ukrasni profili

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno

PRIMER 15
1.900 

LOŽIŠTE: C20 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: mermer visočica

VENT. MASKICE: rešetkaste sa zadnje strane

PRIMER 2
1.750 

LOŽIŠTE: SMART/M/S/P/BS (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: bez

SANDUK ZA DRVA: čelični lim plastificiran, sa okvirom 4cm, h=160cm

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno

PRIMER 4
3.400 

LOŽIŠTE: LUCY/14/SLIM (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: mermer crema marfil i mat granit absoluto black

VENT. MASKICE: donja rešetkasta sa zadnje strane, gornja rešetkasta frontalno

PRIMER 6
1.700 

LOŽIŠTE: PIPER/PF (KRATKI, Poljska)

OBLOGA: mermer travertin dark i mat granit absoluto black

VENT. MASKICE: ravne frontalno

PRIMER 8
4.800 

LOŽIŠTE: GLOBAL 2Rh 68/48 (SPARTHERM, Nemačka)

OBLOGA: mermer prilepski beli

VENT. MASKICE: ugaone

PRIMER 10
2.000 

LOŽIŠTE: C21 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: mermer travertin i mat granit absoluto black, drvena ploča

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno

PRIMER 12
2.100 

LOŽIŠTE: električno, OMC 600 LL (DIMPLEX, Irska)

KASETA: čelični lim plastificirani, rađeno po meri

OBLOGA: mermer crema marfil

PRIMER 14
1.900 

LOŽIŠTE: C20 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: mermer štokovana visočica i afrika red

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno

PRIMER 16
2.000 

LOŽIŠTE: C20 (FERLUX, Španija)

OBLOGA: fasadne ciglice, kamen peščar u masivu i u bunji, drvena greda

VENT. MASKICE: rešetkaste bočno