top of page

SAVETI PRI IZBORU ODGOVARAJUĆEG PROIZVODA

SAVETI ZA IZBOR KAMINA

Pri izboru ložišta, potrebno je da imate u vidu Vaše potrebe i mogućnosti.

MOGUĆNOSTI:

  • unutrašnji prečnik postojećeg dimnjaka

  • dimenzije prostora

 

Svako ložište zahteva određeni prečnik dimnjaka i to je posebno naznačeno u specifikaciji kamina. Ukoliko se ne vodi računa o tome i ugradi se kamin koji zahteva Ø200mm dimnjaka na dimnjak Ø150mm, ložište će dimiti, jer neće postojati dovoljan protok vazduha kroz dimnjak.

Izuzetak je slučaj ukoliko je visina postojećeg dimnjaka veća od 5m (mereno od poda prostorije u kojoj bi se kamin nalazio do vrha dimnjaka iznad krova) – u tom slučaju se izlaz iz ložišta može redukovati za Ø20mm – npr. ukoliko se zahteva Ø200mm, a visina dimnjaka je 7m, dovoljan je dimnjak Ø180mm.

Ukoliko je dimnjak zidani, pravougaonog preseka, da biste znali čime raspolažete, potrebno je pretvoriti njegovu površinu na površinu kružnog preseka – npr. dimnjak je unutrašnjeg prečnika 16x20cm, to je 320cm². R=2*√(320/3.14)=20.2cm ili blizu Ø200mm.

Od dimenzija prostora kojim raspolažete, kao i željenog konačnog izgleda kamina (obloga) treba da se izabere tip ložišta. Imajte u vidu da je sa tri strane ložišta (bočne i zadnja) potrebno min 5-6cm zbog izolacije, mada je iz estetskih razloga lepše da sa obe strane ložišta bude po min 15cm.

POTREBE:

  • površina prostorije koja treba da se zagreje

  • povezivanje na etažno grejanje ili ne

  • za grejanje ili dekorativna uloga

 

Za izračunavanje potrebne snage kamina u KW postoji jednostavna formula. Površina poda se pomnoži sa visinom prostorije (ukoliko je u pitanju potkrovlje sa kosim krovom, usvojiti prosečnu visinu) i pomnoži se sa koeficijentom 0.06. Primer – Površina prostorije je 75m², a visina je 2.6m. 75*2.6*0.06=11.7. Dakle, da bi se zagrejalo 75m² potrebno je ložište od 12kW.

Ukoliko imate jednu prostoriju koja treba da se greje na kamin, ili je ta jedna spojena sa drugima pri čemu su vrata stalno otvorena, za Vas je kamin na vazdušno grejanje.

U slučaju da imate ili planirate mrežu radijatora ili podnog grejanja, za Vas je ložište na etažno grejanje. Napomena: ložište na etažno grejanje se NE SME koristiti ako nije povezano na mrežu!

Ako Vam grejanje prostora nije potrebno , nego želite kamin čija bi svrha bila dekorativna (palili biste ga nekoliko puta godišnje, za uživanje, za goste i sl.), onda ne morate da brinete o snazi kamina (kW), ali i dalje treba voditi računa o prečniku postojećeg dimnjaka (ako se i pali samo povremeno, mora funkcionisati pravilno, da ne dimi). Ili – razmislite o bio kaminu (na etanol ili električni).

bottom of page