top of page

O gasnim kaminima

Za pravilan odabir vrste i oblika kamina potrebno je osim dobrog ukusa i izvesno minimalno predznanje o kaminima i njihovim karakteristikama. U daljem tekstu želimo da vam skrenemo pažnju na neka osnovna pravila kojih se treba pridržavati prilikom projektovanja i gradnje kamina.

 

 

GASNI KAMINI

 

 

Gasni kamin je konstruisan tako da što vernije imitira klasične zatvorene kamine na čvrsta goriva. Njegov čeoni izgled je neutralan, te može da se ugradi u klasične i moderne oblike obloga. Sama njegova eksploatacija je vrlo jednostavna, rukovanje lako i sigurno. Za priključivanje ne zahteva velike dimnjake kao kod klasičnih kamina. Sagorevanje je čisto, bez mirisa i pepela. Njegova konstrukcija omogućava priključenje na dimnjak i na fasadu.

 

šema 2. - GASNI FASADNI KAMIN 7Kw

šema 1. -  GASNI DIMNJAČKI KAMIN 7Kw

GORIONIK

 

 

Gorionik je specijalno konstruisan za kamine na gas. Pruža potpunu sigurnost u radu jer je sigurnosno regulacioni ventil snabdeven termo-elementom (termo parom) koji ne dozvoljava nekontrolisano isticanje gasa.

Sigurnost u radu automatike je u potpunosti zastupljena jer poseduje uređaj za termo-električno osiguranje plamena, regulator protoka i regulator pilota.

Ne izaziva radio smetnje.

Radi bez električne energije

 

 

PRIKLJUČENJE KAMINA

 

 

Priključenje kamina na gasnu instalaciju vrši isključivo ovlašćeni stručni radnik. Kamin se priključuje na fasadnu ili dimnjačku instalaciju na koju u isto vreme ne sme biti instalirana druga peć na čvrsto ili tečno gorivo. Priključenje kamina na gasnu instalaciju iziskuje brižljivu proveru zaptivenosti gasne instalacije. Ova provera se vrši sapunicom, nikako plamenom.

 

 

PUŠTANJE U RAD

 

 

Dugme za paljenje pilota i regulaciju jačine grejanja “A” postavimo u položaj “*”, pritiskamo piezzo upaljač. U isto vreme pritisnemo dugme “A”. Nakon pojave plamena na pilotu, dugme držimo pritisnuto oko 15 sekundi, zatim ga otpustimo. Sada pilot plamen treba i dalje da gori, što je znak da je gorionik spreman za rad. Zatim dugme ”A” okrećemo u levo na br. 1-7.Plamen pilota treba da gori, jer dok pilot plamen gori u ložištu ne može doći ni pod kakvim okolnostima do eksplozije gasa, što predstavlja veoma veliku sigurnost u radu kamina.

Potpuno gašenje kamina vrši se okretanjem dugmeta “A” u desno do oznake “O”.Stručnjak za montažu i puštanje kamina u rad dužan je da korisniku objasni kako se rukuje sa kaminom.

 

 

PREPORUKE

 

 

Ako se u prostoriji u kujoj se koristi kamin oseti karakterističan miris, što znači da je u prostoriji prisutan gas, odmah zatvoriti gas na mernom setu. Otvoriti prozore, vrata, ne paliti šibice, upaljač i slično. Odmah pozvati distributera ili servis, kako bi se ustanovilo na kom mestu nekontrolisano ističe gas. Traženje mesta isticanja gasa obaviti sapunicom, NIKAKO PLAMENOM!!!

Najmanje jednom u dve godine tražiti od servisera da pregleda kamin i instalaciju.

 

 

TEHNIČKI PODACI

 

 

U kamin je ugrađen gorionik UNIHAGG 8EL čije je toplotno opterećenje 8 kW.

 

 

GARANCIJA

 

 

Kamin na gas ima garanciju u trajanju od jedne godine. Ako se kamin nepravilno upotrebljava ili nestručno montira, odnosno ne poveri montažu ovlašćenom stručnjaku, garancija ne važi.

 

 

Ovlašćena radnja za montažu, servis i održavanje je:

S.Z.R. „PAVEL KAMINI“, Ive Andrića 6, Padina , 013-667-687 i 063-8251-610

 

bottom of page