Kamini sa zidanim ložištem

Zidano loziste A1
Zidano loziste A1
Zidano loziste A2
Zidano loziste A2

Ložište od šamotne cigle, sa gredom od termobetona i metalnom haubom

Kamin sa zidanim lozistem A1
Kamin sa zidanim lozistem A1
Kamin sa zidanim lozistem A2
Kamin sa zidanim lozistem A2
Kamin sa zidanim lozistem A3
Kamin sa zidanim lozistem A3
Kamin sa zidanim lozistem A4
Kamin sa zidanim lozistem A4
Kamin sa zidanim lozistem A5
Kamin sa zidanim lozistem A5
Kamin sa zidanim lozistem A6
Kamin sa zidanim lozistem A6
Kamin sa zidanim lozistem A7
Kamin sa zidanim lozistem A7
Kamin sa zidanim lozistem B1
Kamin sa zidanim lozistem B1
Kamin sa zidanim lozistem B2
Kamin sa zidanim lozistem B2
Kamin sa zidanim lozistem B3
Kamin sa zidanim lozistem B3
Kamin sa zidanim lozistem B4
Kamin sa zidanim lozistem B4
Kamin sa zidanim lozistem B5
Kamin sa zidanim lozistem B5
Kamin sa zidanim lozistem B6
Kamin sa zidanim lozistem B6
Kamin sa zidanim lozistem B7
Kamin sa zidanim lozistem B7
Kamin sa zidanim lozistem B8
Kamin sa zidanim lozistem B8
Kamin sa zidanim lozistem B9
Kamin sa zidanim lozistem B9
Kamin sa zidanim lozistem C1
Kamin sa zidanim lozistem C1
Kamin sa zidanim lozistem C2
Kamin sa zidanim lozistem C2
Kamin sa zidanim lozistem C3
Kamin sa zidanim lozistem C3
Kamin sa zidanim lozistem C4
Kamin sa zidanim lozistem C4
Kamin sa zidanim lozistem D1
Kamin sa zidanim lozistem D1
Kamin sa zidanim lozistem D2
Kamin sa zidanim lozistem D2
Kamin sa zidanim lozistem D3
Kamin sa zidanim lozistem D3
Kamin sa zidanim lozistem E1
Kamin sa zidanim lozistem E1
Kamin sa zidanim lozistem E2
Kamin sa zidanim lozistem E2
Kamin sa zidanim lozistem F1
Kamin sa zidanim lozistem F1
Kamin sa zidanim lozistem F2
Kamin sa zidanim lozistem F2
Kamin sa zidanim lozistem F3
Kamin sa zidanim lozistem F3
Kamin sa zidanim lozistem F4
Kamin sa zidanim lozistem F4
Kamin sa zidanim lozistem F5
Kamin sa zidanim lozistem F5
Kamin sa zidanim lozistem F6
Kamin sa zidanim lozistem F6
Kamin sa zidanim lozistem F7
Kamin sa zidanim lozistem F7
Kamin sa zidanim lozistem F8
Kamin sa zidanim lozistem F8
Kamin sa zidanim lozistem F9
Kamin sa zidanim lozistem F9
Kamin sa zidanim lozistem G1
Kamin sa zidanim lozistem G1
Kamin sa zidanim lozistem G2
Kamin sa zidanim lozistem G2
Kamin sa zidanim lozistem G3
Kamin sa zidanim lozistem G3
Kamin sa zidanim lozistem H1
Kamin sa zidanim lozistem H1
Kamin sa zidanim lozistem H2
Kamin sa zidanim lozistem H2
Kamin sa zidanim lozistem H3
Kamin sa zidanim lozistem H3