Kamini sa metalnim ložištem

Metalno loziste
Metalno loziste

Metalno ložište sa metalnom haubom i podom (i zidovima) od šamotne opeke

Kamin sa metalnim lozistem A1
Kamin sa metalnim lozistem A1
Kamin sa metalnim lozistem A2
Kamin sa metalnim lozistem A2
Kamin sa metalnim lozistem A3
Kamin sa metalnim lozistem A3
Kamin sa metalnim lozistem A4
Kamin sa metalnim lozistem A4
Kamin sa metalnim lozistem A5
Kamin sa metalnim lozistem A5
Kamin sa metalnim lozistem A6
Kamin sa metalnim lozistem A6
Kamin sa metalnim lozistem A7
Kamin sa metalnim lozistem A7
Kamin sa metalnim lozistem A8
Kamin sa metalnim lozistem A8
Kamin sa metalnim lozistem A9
Kamin sa metalnim lozistem A9
Kamin sa metalnim lozistem B1
Kamin sa metalnim lozistem B1
Kamin sa metalnim lozistem B2
Kamin sa metalnim lozistem B2
Kamin sa metalnim lozistem B3
Kamin sa metalnim lozistem B3
Kamin sa metalnim lozistem B4
Kamin sa metalnim lozistem B4
Kamin sa metalnim lozistem B5
Kamin sa metalnim lozistem B5
Kamin sa metalnim lozistem B6
Kamin sa metalnim lozistem B6
Kamin sa metalnim lozistem B7
Kamin sa metalnim lozistem B7
Kamin sa metalnim lozistem B8
Kamin sa metalnim lozistem B8
Kamin sa metalnim lozistem B9
Kamin sa metalnim lozistem B9
Kamin sa metalnim lozistem C1
Kamin sa metalnim lozistem C1
Kamin sa metalnim lozistem C2
Kamin sa metalnim lozistem C2
Kamin sa metalnim lozistem D1
Kamin sa metalnim lozistem D1
Kamin sa metalnim lozistem D2
Kamin sa metalnim lozistem D2
Kamin sa metalnim lozistem D3
Kamin sa metalnim lozistem D3
Kamin sa metalnim lozistem E1
Kamin sa metalnim lozistem E1
Kamin sa metalnim lozistem E2
Kamin sa metalnim lozistem E2
Kamin sa metalnim lozistem E3
Kamin sa metalnim lozistem E3
Kamin sa metalnim lozistem S1
Kamin sa metalnim lozistem S1
Kamin sa metalnim lozistem S2
Kamin sa metalnim lozistem S2