top of page

Kamini sa metalnim ložištem

Metalno ložište sa metalnom haubom i podom (i zidovima) od šamotne opeke

bottom of page